Najčešće postavljana pitanja

U suštini da. Većina rezidencijalnih klima-uređaja je tako lagana da se mogu instalirati čak i na gipsane zidove. Jedini uslov je da postoji adekvatan dovod struje. Struja koju proizvode npr. dizel generatori nije dovoljno kvalitetna za inverterske klima-uređaje.

Instalacija klima-uređaja zahteva specijalne alate i instrumente tako da mora da bude izvedena od strane profesionalnog instalatera. Pošto klima-uređaji sadrže freon (supstance koje podležu protokolu iz Kjotoa) u većini zemalja postoje regulative koje nalažu da klima-uređaje instaliraju i održavaju ovlašćena lica.

Svaka unutrašnja jedinica ima odgovarajuću spoljnu na koju se može povezati, ali postoje i unutrašnje jedinice koje se mogu povezati na multi-split spoljne uređaje. Spoljna jedinica može da funkcioniše samo ako je povezana sa adekvatnom unutrašnjom. Tu su i bezbedonosni razlozi zbog kojih je bitno povezati adekvatne uređaje.