Najčešće postavljana pitanja

Da bi se omogućilo daljinsko praćenje od strane SBM, Vaš krajnji korisnik mora da registruje povezani (W)LAN adapter instalacije na platformi Daikin Cloud preko aplikacije Daikin Residential Controller. Pored toga, krajnji korisnik mora da pruži saglasnost da učini sadržaj dostupnim Vama kao instalateru (i morate da kupite važeći e-paket) kako bi daljinsko praćenje bilo dostupno
U slučaju da krajnji korisnik obriše adapter iz aplikacije, ili je adapter integrisan po drugi put (obrisan i ponovo dodat), veza sa daljinskim praćenjem na SBM-u je prekinuta, pa više neće biti moguće pogledati adapter.
Obratite se lokalnom predstavniku kompanije Daikin sa podacima o adapteru kako biste rešili ovu situaciju i ponovo instalirali daljinsko praćenje.