Klima-uređaji

Besplatno produženje garancije na rezervne delove

Zdrav vazduh

Odgovarajuće održavani klima-uređaj će osim funkcija grejanja i hlađenja osigurati i optimalan kvalitet vazduha. Redovno čišćenje vazdušnih filtera i izmenjivača na vašem klima-uređaju garancija su čistog vazduha u vašem domu.

Povećana efikasnost sistema

Rutinsko održavanje poput pregleda, promene ulja i tečnosti u sistemu, zamene dotrajalih ili neispravnih delova pomažu da vaš klima-uređaj radi znatno efikasnije. Za uzvrat, dobićete uštedu u potrošnji energije.

Originalni rezervni delovi

U svakom trenutku možete biti sigurni da Daikin servis ili servisna partnerska mreža koriste isključivo originalne rezervne delove. Na taj način rizik od kvara je sveden na minimum. U slučaju eventualnog potrebnog otvaranja i popravke uređaja, Daikin je osigurao sve potrebne originalne alate i procedure prema uputstvima fabrike.

Uštede na troškovima

Dugoročno gledano, redovno održavanje je uvek znatno jeftinije nego ad-hoc intervencije. Preventivno održavanje omogućava i vama i Daikinu planiranje i izbegavanje neželjenih intervencija. Jasni i trasparentni troškovi, kao i dobro pripremljeni izveštaji o održavanju mogu se lako predvideti i na taj način se tokom vremena smanjuju ukupni troškovi vlasništva uređaja.

Prednosti za vas

  • Produžena garancija
  • Jedno mesto kontakta
  • Evidencija o radovima na vašem uređaju
  • Stručna podrška naše servisne mreže